Hukuki Haberler

  1. Hukuki Haberler
DAVACI                                        : Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği VEKİLİ                                          : Av. Selami Karaman DAVALI                                        : Cumhurbaşkanlığı (Başbakanlık) / ANKARA VEKİLİ                                          : Hukuk Müşaviri Zeynep Gökçe Zengin / aynı yerde DAVANIN KONUSU                     : Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla Başbakanlığa yapılan 31/08/2016 tarihli başvurunun Başbakanlığın bağlı kuruluşu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünce reddine yönelik 19/10/2016 tarih ve […]
  1. Hukuki Haberler
15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31186 KANUN AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7249                                                                                                         Kabul Tarihi: 11/7/2020 MADDE 1 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer barosu” ibaresi “baro” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına, “dahildir.)” ibaresinden […]
  1. Hukuki Haberler
Birçok Kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler getiren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7226 sayılı Kanun ile, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına c bendini eklenmiş, 4 fıkrasında da birtakım değişikliklerle Bilgi Teknolojileri ve […]
  1. Hukuki Haberler
Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması şartı 7070 sayılı Kanunla getirilmişti. Bu kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesine ekleme yapılmıştı. Ekleme ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi şu şekildedir: Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: Türk Vatandaşı olmak, […]